Opći podaci

Prebivalište i boravište

Školovanje i uspjeh

Socio-imovinski status

  • Opći podaci
  • Prebivalište i boravište
  • Školovanje i uspjeh
  • Socio-imovinski status

Opći podaci

Uvjete natječaja možete provjeriti ovdje

Obrazac izjave kojim se dokazuje broj uzdržavane djece u kućanstvu možete preuzeti ovdje Scan izjave je potrebno upload-ati na zadnjem koraku prijave.

Spol

Ime i prezime

OIB

Telefon/mobitel

E-mail

Prebivalište i boravište

Županija prebivališta

Grad prebivališta

Poštanski broj prebivališta

Boravište

Županija boravišta

Grad boravišta

Poštanski broj boravišta

Školovanje i uspjeh

Naziv sveučilišta/veleučilišta

Fakultet

Studijski smjer

Trenutna godina studija

Prosjek ocjena na prošloj godini (akademska 2018./2019.godina)

Tijekom studija primio/la sam

Ovom prijavom izjavljujem

Socio-imovinski status

Prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva studenta

Broj uzdržavane djece u mojoj obitelji (uključujući i samog kandidata)

Dodatno bodovani kriteriji

Upload izjave

Natječajna dokumentacija i uvjeti

Natječajna dokumentacija

Popis potrebne natječajne dokumentacije naveden je u tekstu natječaja. Studenti koji budu odabrani u uži krug bit će pozvani na dostavu dokumentacije.

Uvjeti natječaja