PODRUČJA PRIJAVE

 

 • Odgoj, obrazovanje i znanost – obrazovni i edukacijski projekti vrtića, škola, visokoobrazovnih institucija i organizacija civilnog društva namijenjeni djeci i mladima s ciljem razvoja društva, znanstveno – istraživački projekti, projekti koji potiču kreativnost i inovativnost, projekti osposobljavanja djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije te ostali razvojni projekti s ciljem poboljšanja zajednice
 • Baština – očuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine
 • Humanost i društvo – projekti pomoći i potpore oboljelim osobama te osobama s mentalnim teškoćama i invaliditetom te ostalim osobama s posebnim potrebama,  projekti potpore socijalno ugroženim skupinama stanovništva u smislu podizanja svijesti u zdravlju, toleranciji, jednakosti, nenasilju i td.

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

 

Pravo prijave na natječaj imaju:

 • Organizacije civilnog društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – npr. udruge, ustanove, zajednice, škole, visoka učilišta, domovi i ostale organizacije civilnog društva

 

Pravo prijave na natječaj nemaju:

 • Fizičke osobe
 • Obrtnici, trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave, tijela državne uprave
 • Političke stranke
 • Organizacije ili članovi organizacija koji svojim djelovanjem podupiru bilo koji oblik diskriminacije

Natječaj je otvoren od 18. svibnja 2020. do 16. lipnja 2020.

FINANCIRANJE PROJEKATA

 

Imate projekt koji može unaprijediti zajednicu?  Učiniti je obrazovanijom i humanijom? Iako smo vrlo mladi, financirali smo dosta uspješnih projekata koji mogu biti primjer humanog i razvojnog djelovanja. Više o projektima možete vidjeti ovdje.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

 

Prijava se obavlja isključivo putem online obrasca te se prijava smatra valjanom ukoliko su ispravno i jasno navedeni svi traženi podaci u obrascu za online prijavu. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje budu podnesene izvan propisanih rokova neće se razmatrati.

 

KRITERIJI I VREDNOVANJE PROJEKATA

 

Vrednovanje i procjenu projekata te konačnu odluku o prihvaćanju financiranja vrši Upravno vijeće Zaklade Novo sutra na temelju sljedećih kriterija:

 

GLAVNI KRITERIJI:

• Korisnost projekta za zajednicu
• Zadovoljavanje područja propisanih natječajem (Odgoj, obrazovanje i znanost, Baština, Humanost i društvo)
• Kvaliteta, ideja, kreativnost i inovativnost provedbe projekta
• Projekcija, namjena i plan trošenja sredstava
• Jasno definirani cilj projekta i plan njegovog ostvarenja
• Dosadašnja postignuća organizacije prijavitelja i/ili nositelja projekta

 

OSTALI KRITERIJI:

• Organizacija mora biti upisana u Registar udruga ili drugi pripadajući registar
• Mora poslovati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
• Da se protiv prijavitelja/osobe ovlaštene za zastupanje/voditelja projekta ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivana za počinjenje kaznenog djela
• Da ima odgovarajuće organizacijske i operativne kapacitete za provedbu traženog projekta
• Da nije u postupku gašenja, stečaja, prisilne naplate ili u postupku likvidacije
• Da nema dugovanja prema državnom proračunu.

Izgradimo bolje i zdravije okruženje zajedno! Očekujemo vaše prijave.

Pravo prijave imaju studenti s prebivalištem u sljedećim županijama:

 • Vukovarsko – srijemska
 • Osječko – baranjska
 • Brodsko – posavska
 • Požeško – slavonska
 • Virovitičko – podravska

Za natječaj mogu konkurirati studenti koji pohađaju studijske programe u području:

 • Prirodnih znanosti – studij matematike, fizike, kemije
 • Tehničkih znanosti – studij elektrotehnike, računarstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, kemijskog inženjerstva, strojarstva
 • Društvenih znanosti – studij ekonomije

Konkurirati natječaju mogu studenti 2. i 3. godine preddiplomskog te 1. godine diplomskog studija (ili 4.godine integriranog studija).

VISINA I TRAJANJE STIPENDIJE

Visina stipendije iznosi 1.500,00 kn, a isplaćuje se u 10 jednakih obroka tijekom godine. Kandidat koji prima stipendiju u ovoj akademskoj godini ima mogućnost ostvariti nastavak stipendiranja i u sljedećoj. Po završetku studija Enna grupa, ovisno o potrebama, može ponuditi zaposlenje kandidatu.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava se obavlja isključivo putem online obrasca na ovoj stranici. Prilikom formiranja užeg kruga studenata koji konkuriraju natječaju, studenti će biti pozvani da dostave dokumentaciju propisanu natječajem. Molimo vas da pažljivo pročitate uvjete natječaja, a zatim ispunite obrazac prijave.

Trajanje natječaja: 18. svibnja 2020. – 16. lipnja 2020.

Dragi studenti, veselimo se budućoj suradnji!

Kontaktirajte nas

Imate ideju za projekt humanog, obrazovnog ili razvojnog karaktera, ili samo pitanje za nas? Obratite nam se i odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.

Izgradimo bolje i zdravije okruženje zajedno!

Kontaktirajte nas