Opći podaci

Prebivalište i boravište

Školovanje i uspjeh

Socio-imovinski status

  • Opći podaci
  • Prebivalište i boravište
  • Školovanje i uspjeh
  • Socio-imovinski status

Opći podaci

Unosom podataka potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la Obavijest o obradi podataka

Uvjete natječaja možete provjeriti ovdje

Obrazac izjave kojim se dokazuje broj članova u zajedničkom kućanstvu možete preuzeti ovdje Scan izjave je potrebno upload-ati na zadnjem koraku prijave.

Ime i prezime

OIB

Telefon/mobitel

E-mail

Prebivalište i boravište

Županija prebivališta

Grad prebivališta

Poštanski broj prebivališta

Boravište

Županija boravišta

Grad boravišta

Poštanski broj boravišta

Školovanje i uspjeh

Naziv sveučilišta/veleučilišta

Fakultet

Studijski smjer

Trenutna godina studija

Akademska godina upisa fakulteta

PROSJEK OCJENA

Prosjek ocjena na prošloj godini (akademska 2022./2023.godina)

Upisati prosjek ukoliko je manji od 3.50

NAGRADE

Tijekom studija primio/la sam

Ovom prijavom izjavljujem

Socio-imovinski status

PROSJEČNI MJESEČNI PRIHODI PO ČLANU KUĆANSTVA

U izračun prosječnog mjesečnog prihoda članova kućanstva ulaze svi prihodi vidljivi na potvrdi nadležne porezne uprave za kalendarsku 2023. godinu.

Prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva studenta u 2023.godini

Broj uzdržavane djece u mojoj obitelji (uključujući i samog kandidata)

Dodatno bodovani kriteriji

Upload izjave

Natječajna dokumentacija i uvjeti

Natječajna dokumentacija

Popis potrebne natječajne dokumentacije naveden je u tekstu natječaja. Studenti koji budu odabrani u uži krug bit će pozvani na dostavu dokumentacije.

Uvjeti natječaja